Voorbeeldprojecten

Toezeggingen 2021 / 2022 / 2023 / 2024

Toezeggingen onder andere aan:

Ode aan de Vrijwilliger 2023 Stichting Huttenbouw Flevoland

SBBK-Compliment 2023 voor Wim Veldkamp

Project: Fietsen voor Vrouwencentrum Noordoostpolder

Jaar: 2023

Initiatief: Fietsen met lage instap

Aanvrager: Vrouwencentrum Noordoostpolder

Dankzij een donatie vanuit het SBBK-fonds heeft het Vrouwencentrum Noordoostpolder speciale fietsen aan kunnen schaffen. Deze fietsen hebben een makkelijke instap en zijn daardoor handig bij fietslessen voor vrouwen met een migratieachtergrond. Het Vrouwencentrum biedt hen deze fietslessen aan met als doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Fietsen is niet alleen goed voor beweging, maar helpt ook om eenzaamheid te voorkomen en de wereld van deze vrouwen groter te maken. Zo worden zij actiever en voelen zich minder alleen.

Project: Rescue board voor Noptunus Emmeloord

Jaar: 2023

Initiatief: Rescue boards

Aanvrager: Reddingsbrigade Noptunus

Reddingsbrigade Noptunus werd eind 2023 verblijd met een bijdrage van SBBK Noordoostpolder voor rescue boards. De boards lijken op een surfplank, maar zijn steviger en wendbaarder en zijn bij een reddingsactie geschikt om meerdere mensen mee te vervoeren. De reddingsbrigade wordt regelmatig ingezet bij evenementen, zoals triathlons en andere waterevenementen. Wekelijks trainen de circa 160 leden van Noptunus hun zwemvaardigheid. De rescue boards zullen ook deel gaan uitmaken van de trainingen.

Project: SilverFit 3D voor De Schakel Emmeloord

Jaar: 2023

Initiatief: SilverFit 3D

Aanvrager: De Schakel Emmeloord

Op 13 juni 2023 hebben vertegenwoordigers van SBBK Noordoostpolder via een handdruk de gift aan revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord bevestigd voor de SilverFit 3D. Dit apparaat helpt bij de revalidatie op De Schakel. Bij De Schakel revalideren mensen na bijvoorbeeld een fractuur of beroerte of na de diagnose COPD, met als doel om weer zelfstandig thuis te kunnen functioneren. De Schakel vraagt daarbij een actieve houding van de revalidant en betrekt de mantelzorger zoveel mogelijk bij de revalidatie. Bij de handdruk was toevallig ook SBBK-oud-penningmeester dhr. Schmeiting aanwezig die op dat moment voor revalidatie in De Schakel verbleef (zittend). Dit was een leuk weerzien. Lees hier meer over de SilverFit 3D van De Schakel.

Project: Urnenmuur Kraggenburg

Jaar: 2023

Initiatief: Urnenmuur Kraggenburg

Aanvrager: Dorpsbelang Kraggenburg

Zaterdag 13 mei 2023 is de urnenmuur in Kraggenburg officieel in gebruik genomen. De dorpsgemeenschap heeft hiermee een extra plek gekregen om te herdenken. Het initiatief kreeg brede steun van de inwoners van het dorp. De mogelijkheid om naar een urnenmuur te gaan, is een belangrijk onderdeel van rouwverwerking en daardoor onmisbaar voor de leefbaarheid van een plattelandsdorp als Kraggenburg.

De realisatie is voor een groot gedeelte tot stand gekomen door het werk van vrijwilligers en mede dankzij een gift uit het SBBK-fonds.

Bekijk ook de bijdrage van Omroep Flevoland:

Omroep Flevoland – Nieuws – Nieuwe urnenmuur op begraafplaats in gebruik genomen

Project: Jeu de boulesbanen Ens

Jaar: 2023

Initiatief: Jeu de boulesbanen in Ens

Aanvrager: Stichting 'Het Roefje'

Op 29 april 2023 zijn in Ens twee jeu de boulesbanen officieel in gebruik genomen. De banen zijn aangelegd op het terrein van dorpshuis ‘Het Roefje’.

Het idee voor de banen is ontstaan naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Verder onderzoek onder de inwoners van Ens wees uit dat dit initiatief breed gedragen werd. Er bleek zelfs voldoende animo voor een gezonde exploitatie van twee banen.
Met het realiseren van deze twee jeu de boulesbanen wordt een positieve bijdrage aan de bevolking van Ens geleverd om gezamenlijke sportieve activiteiten te organiseren.
Mede dankzij een financiële bijdrage vanuit het SBBK-fonds is de realisatie van deze twee banen mogelijk gemaakt.

Project: Orgel voor Hof van Smeden

Jaar: 2023

Initiatief: Tweedehands orgel

Aanvrager: Hof van Smeden

Bewoners en vrijwilligers van Woon-Zorgcentrum Hof van Smeden hebben op 27 februari 2023 op feestelijke wijze een orgel in gebruik genomen.
Dit gebeurde tijdens de wekelijkse zangmiddag van het Hofkoor, het koor van Hof van Smeden. Locatiemanager Ina Beenen benadrukte in haar openingswoordje het belang van dit orgel. Zo wordt naast het Hofkoor, ook gebruikgemaakt van het orgel tijdens de wekelijkse kerkdiensten van de protestantse kerk en tijdens de eucharistieviering van de katholieke kerk. De organisten gaven tijdens de ingebruikname een demonstratie van de vele mogelijkheden die dit orgel biedt. Daarna trad het Hofkoor op. Zichtbaar was de ontspanning die zingen oplevert. Het orgelspel is daarbij van grote waarde.
Door een gift vanuit het SBBK-fonds was het mogelijk dit tweedehands orgel aan te schaffen.

Project: Bewonersbus voor Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Jaar: 2022

Initiatief: Bewonersbus

Aanvrager: Stichting Cliëntenvervoer ZONL

Bram Troost van Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is blij dat o.a. SBBK financieel heeft bijgedragen aan de nieuwe bus voor het vervoer van bewoners van woonzorglocaties. Deze bus is voorzien van moderne rolstoelplekken met lift. Met de nieuwe bus kunnen bewoners van de verschillende woonzorglocaties van ZONL in de Noordoostpolder en Steenwijkerland weer heel wat uitstapjes maken. „Bewoners kunnen gebruikmaken van de bussen voor bijvoorbeeld privé-uitjes, bezoek aan artsen, het ziekenhuis, de kapper, een markt of een andere bestemming. Daarnaast worden de bussen ingezet voor groepsactiviteiten en bewonersvakanties”, vertelt Bram Troost. „We vinden het fijn dat we dit mogelijk kunnen maken voor de bewoners van de woonzorglocaties.”

Stichting Cliëntenvervoer werkt met ongeveer 15 betrokken vrijwilligers. Bram Troost: „Zeven dagen per week staat een team van vrijwilligers/chauffeurs klaar om bewoners naar de gewenste bestemming te rijden en eventueel weer op te halen. De chauffeurs begeleiden bewoners vanaf de voordeur tot aan de plaats van bestemming. Eventueel kan de chauffeur op de bewoner blijven wachten tijdens een huisarts- of ziekenhuisbezoek. Een eventuele begeleider kan kosteloos meereizen. We zijn de organisaties die een gift hebben gedaan enorm dankbaar dat ze dit mede mogelijk hebben gemaakt.”

Project: Duofiets voor Het Revelsanthuis

Jaar: 2022

Initiatief: Duofiets

Aanvrager: Het Revelsanthuis Emmeloord

Het Revelsanthuis in Emmeloord, onderdeel van Dagelijks Leven, heeft voor de bewoners een duofiets gekocht. Die is van toegevoegde waarde voor het welzijn van de bewoners. In het Revelsanthuis wonen mensen met dementie in een kleinschalige setting. De zorgmedewerkers vinden het belangrijk om de bewoners en hun familie te kennen, zodat ze weten wat een bewoner graag doet. Zo kunnen ze samen tot een daginvulling komen. Een duofiets biedt daarbij veel mogelijkheden. Samen met familie of vrijwilligers eropuit. Zomaar een rondje in de wijk fietsen of bij mooi weer samen op de duofiets naar een terrasje. Heerlijk bewegend in de buitenlucht en even in een andere omgeving. De bewoners genieten ervan! Door een bijdrage vanuit o.a. het SBBK-fonds is de aanschaf van deze duofiets mogelijk geworden.

Project: Qwiek.up voor Peppelrode

Jaar: 2022

Initiatief: Qwiek.up

Aanvrager: Peppelrode / Triade-Vitree

Activiteitencentrum Peppelrode in Emmeloord heeft voor de cliënten een Qwiek.up aangeschaft. Dit apparaat is een welkome aanvulling om belevingsgerichte zorg te kunnen bieden. In het activiteitencentrum wordt dagbesteding geboden aan tieners en volwassenen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen, verbeteren en behouden van vaardigheden. Tegelijkertijd is het belangrijk om ontspanning te bieden. Eén van de hulpmiddelen daarbij is de Qwiek.up. Dit apparaat projecteert beelden op de muur of het plafond, al dan niet ondersteund met geluid of muziek. Door deze beelden worden de cliënten actief of juist rustig. Zodoende kan het apparaat ingezet worden al naar gelang de behoefte van de cliënt. De aanschaf van de Qwiek.up is mede mogelijk gemaakt door een donatie vanuit het SBBK-fonds.

Project: Lichtjesavond Ens

Jaar: 2022

Initiatief: Lichtjesavond Ens

Aanvrager: Ens

Zaterdag 19 november 2022 is op de begraafplaats in Ens voor de eerste keer een Lichtjesavond gehouden. Bezoekers kregen gelegenheid om in gedachten stil te staan bij overleden dierbaren. Ruim voor aanvang stonden mensen van alle leeftijden klaar voor de wandeling langs sfeervol verlichte paden op de begraafplaats. Ook was voor achtergrondmuziek gezorgd.

De basisscholen in Ens hebben tijdens de lessen aandacht besteed aan rouw en verlies. De Happy Stones, die de leerlingen daarbij maakten, werden tijdens de lichtjesavond in een hart van lichtjes voor de urnenmuur gelegd. De avond bood de bezoekers, ieder op zijn eigen manier, mooie momenten van herinnering. De gesprekken tijdens de koffie gaven troost en verbinding. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt dankzij o.a. een bijdrage uit het SBBK-fonds.

Aanvraag indienen

Het is mogelijk zelf een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning van uw project.