Doelstelling SBBK

Doelstelling SBBK Noordoostpolder

De Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) wil initiatieven bevorderen die de gezondheid en het welzijn van mensen in de Noordoostpolder ten goede komen.
Organisaties en personen die voor het uitvoeren van hun initiatieven financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen bij de stichting een gerichte aanvraag doen voor het SBBK-fonds. Hiervoor kunt u een ingevuld aanvraagformulier indienen.

Initiatieven zorg en welzijn

Het bestuur van SBBK toetst de aanvragen aan de hand van de criteria die de stichting aan aanvragen stelt.
Graag komen wij als stichting in contact met actieve organisaties en personen die door een financiële bijdrage hun plannen voor zorg en welzijn kunnen realiseren.
De stichting heeft een aparte reservering voor individuele noodhulpverlening. Alleen maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties kunnen een aanvraag voor individuele noodhulp indienen.

Ode aan de vrijwilligers

De SBBK heeft in 2017 een waarderingsbijdrage in het leven geroepen, getiteld 'Ode aan de vrijwilligers'. Als bestuur van de stichting kennen wij de 'Ode' jaarlijks toe. De bijdrage is bestemd voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij organisaties die zich inzetten voor zorg en welzijn.

Organisaties die sinds 2017 de ode hebben ontvangen:

2017  Vrijwilligers van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder

2018  Vrijwilligers van de Stichting Voedselbank NOP-Urk

2019  Vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk

2020  Vrijwilligers van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord en Vrijwilligers van het Alzheimer Trefpunt Emmeloord

2021 Vrijwilligers van Zorgboerderij “Op de Wurf”

2022 Mannencentrum NOP en Kinderboerderij Emmelerbos

Duofiets voor bewoners Ens

Ode aan de vrijwilligers Mannencentrum NOP