Doelstelling SBBK

Doelstelling SBBK Noordoostpolder

De Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) wil initiatieven bevorderen die de gezondheid en het welzijn van mensen in de Noordoostpolder ten goede komen.
Organisaties en personen die voor het uitvoeren van hun initiatieven financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen bij de stichting een gerichte aanvraag doen voor het SBBK-fonds. Hiervoor kunt u een ingevuld aanvraagformulier indienen. Ga hiervoor naar: https://sbbk-nop.nl/aanvraagformulier/#.

Initiatieven zorg en welzijn

Het bestuur van SBBK toetst de aanvragen aan de hand van de criteria die de stichting aan aanvragen stelt.
Graag komen wij als stichting in contact met actieve organisaties en personen die door een financiële bijdrage hun plannen voor zorg en welzijn kunnen realiseren.
De stichting heeft een aparte reservering voor individuele noodhulpverlening. Alleen maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties kunnen een aanvraag voor individuele noodhulp indienen.

Het SBBK beleidsplan 2023 – 2027 kunt u hier lezen: SBBK beleidsplan 2023 – 2027, update 2024.

SBBK-waarderingen

De vrijwilligers achter de organisaties die zich inzetten voor zorg en welzijn in de Noordoostpolder zijn van onschatbare waarde. Ook mensen die zich op persoonlijke titel inzetten om de wereld een beetje mooier te maken, waardeert de SBBK. Wij laten dit zien met de Ode aan de Vrijwilliger en het SBBK-compliment. Lees er hier meer over.

2 jeu de boulesbanen Ens

Ode aan de Vrijwilliger 2023 Stichting Huttenbouw Flevoland