• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

Wie zijn wij?

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder is ontstaan nadat in 2006 de Kruisvereniging Noordoostpolder is overgegaan in de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Sinds 2010: leden vereniging van de Zorggroep ONL.

Bij dit samengaan zijn de bezittingen niet overgedragen. In 50 jaar had de Kruisvereniging Noordoostpolder en haar voorgangers (het Wit-Gele en het Groene Kruis) als particuliere organisatie in de gezondheidszorg, gebouwen gesticht in alle plaatsen van de Noordoostpolder.

Inmiddels zijn verschillende van deze gebouwen verkocht of nog in gebruik  bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Deze beschikbare geldmiddelen worden door de SBBK ingezet voor doelen in welzijn en zorg in de gemeente Noordoostpolder.
De stichting beoogt langdurig een extra voorzieningenpot te mogen beheren!
In het bestuur participeren verschillende maatschappelijke organisaties.

mozaiek steunpunt

Samenstelling bestuur per 1 Januari 2021 :

  • Mevr. Hester Kuper-van der Vecht, voorzitter
  • mevr. E. Pelleboer- van Liere
  • Mevr. A. Keur-Jippes, secretaris
  • Dhr. K.R. Wester, penningmeester 
  • Dhr. K. Doornbos
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39094256.

Bij de belastingdienst staan wij geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder nummer 816189287