Criteria fondsengeld SBBK

Onderstaande criteria hanteert de SBBK bij het beoordelen van subsidieaanvragen van instellingen of organisaties in de zorg of welzijn:

 1. De aanvraag is bedoeld voor een project op het gebied van zorg en/of welzijn.
 2. De aanvraag heeft een maatschappelijk belang.
 3. U dient de aanvraag in voordat u het project of de activiteit realiseert.
 4. De aanvraag moet betrekking hebben op kosten die u op geen andere manier vergoed kunt krijgen. U moet aantonen dat een overheidsorgaan en/of andere fondsen de kosten niet of onvoldoende op incidentele basis vergoeden.
 5. U mag de aanvraag niet doen voor structurele personele kosten en representatiekosten.
 6. De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit en/of initiatief in de gemeente Noordoostpolder.
 7. U moet nagaan of het mogelijk is om samen te werken met instellingen en/of organisaties die gelijksoortige activiteiten organiseren. Bij uw aanvraag laat u weten of zo’n samenwerking mogelijk is.
 8. Als aanvrager geeft u inzicht in de begroting en het dekkingsplan (u vermeldt daarin wie welk bedrag heeft toegezegd).
 9. Wanneer het bij de aanschaf van materialen mogelijk is om tweedehands materiaal aan te schaffen, moet u dit bij de aanvraag meenemen.
 10. De hoogte van een bijdrage uit het fonds beoordeelt SBBK van geval tot geval.
 11. U mag een toegekende subsidie niet combineren met of ten goede laten komen aan een activiteit t.b.v. eigen professionals/beroepskrachten.
 12. U mag de subsidie niet besteden aan uitgaven die u al voor de goedkeuring heeft gedaan.
 13. De toezegging van de SBBK heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar, dat ingaat op de dag nadat SBBK het toekenningsbericht heeft verzonden.
 14. De SBBK vindt het belangrijk om ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheden die de stichting aan organisaties en personen biedt. Daarom horen wij graag op welke manier u ervoor zorgt dat de SBBK in de lokale media wordt genoemd als (mede)subsidieverstrekker.

Voor ondersteuning uit het fonds van de SBBK hanteren wij onderstaande criteria bij het beoordelen van de aanvragen gericht op individuele personen:

 1. De aanvraag heeft te maken met zorg en welzijn van die persoon.
 2. De aanvraag heeft een individueel, dringend en eenmalig karakter.
 3. De betreffende persoon heeft niet de mogelijkheid om de noodzakelijke kosten op een andere wijze te dekken, zoals met een bijdrage van een overheidsinstelling.
 4. De belanghebbende moet wonen in de gemeente Noordoostpolder.
 5. U moet de aanvraag indienen voordat de kosten worden gemaakt.
 6. Een intermediair* dient de aanvraag in, niet de persoon zelf.
 7. De aanvrager moet inzicht geven in het financieringsplan (en hij/zij toetst de financiële privé-situatie).
 8. SBBK beoordeelt de hoogte van een bijdrage van geval tot geval.

Het bestuur van de SBBK beoordeelt de aanvragen. Het bestuur kan daarbij om extra informatie vragen.

* een intermediair kan bijvoorbeeld een hulpverlener zijn, zoals een maatschappelijk werker, bijstandsambtenaar, predikant of pastor.

Deze criteria heeft het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juli 2018.

Duofiets Markehof Marknesse

Bewonersbus Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land