Aanvraagprocedure SBBK

Toelichting en verklaring voor een subsidieaanvraag bij:
Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder

DOELSTELLING

De SBBK heeft als doel:

  1. om financiële middelen ter beschikking te stellen voor projecten en/of activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de Noordoostpolder.
  2. om personen uit de Noordoostpolder te ondersteunen die acuut financiële hulp nodig hebben en die daarvoor op dit moment niet ergens anders kunnen aankloppen.

Bekijk hier ons beleidsplan: SBBK beleidsplan 2023 – 2027, update 2024. Goed om te weten: SBBK heeft een ANBI-status. U kunt er meer over lezen op: SBBK ANBI-formulier, april 2024, v2

AANVRAAGPROCEDURE

Ga naar Aanvraagformulier en vul alle vragen in.

Voor de activiteiten onder ad. 1 vraagt SBBK het volgende:

  • Een schriftelijke aanvraag waarin u het verzoek om fondsengeld van de SBBK duidelijk omschrijft. Ook stuurt u een financiële en inhoudelijke onderbouwing mee. Als aanvrager moet u een wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie zijn.
  • Verder ontvangt SBBK graag een beknopte financieringsopzet van het project. Daarin neemt u ook op aan welke andere instanties en fondsen u een financiële bijdrage vraagt.

 

Voor de activiteiten onder ad. 2 vraagt SBBK het volgende:

  • Een beknopte sociale rapportage over de persoon waarover de aanvraag gaat. SBBK stelt als eis dat een professionele hulp- of dienstverlener (bijv. maatschappelijk werker, sociaal cultureel werker, huisarts, predikant, pastor of bijstandsambtenaar) het verzoek indient.
  • Het verzoek dient u samen met een financiële bijlage in. Hierin zet u uiteen wat de hulpbehoevende persoon nodig heeft en wat de kosten hiervoor zijn.

BEPERKINGEN

Zie criteria van de SBBK

De SBBK verstrekt geen structurele uitkeringen uit het fonds voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer, enz. We zijn ook terughoudend in het bijdragen aan kosten voor familiebezoek, adoptie, studie in het buitenland, studie aan niet erkende onderwijsinstellingen, medicijnen en kosten van niet erkende en/of alternatieve medische behandelingen, e.d.

AFHANDELING

De SBBK handelt de aanvraag, als genoemd onder ad. 2., af via de hulpverlener/intermediair, die de rapportage instuurt. Soms helpt SBBK in natura.

VERKLARING

Door de ondertekening verklaren de aanvrager en de rapporteur in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dat zij de Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder machtigen om aan derden gegevens te vragen en/of te verstrekken als die relevant zijn voor de behandeling van de aanvraag.

Orgel Hof van Smeden Emmeloord

Urnenmuur Kraggenburg