Aanvraagformulier SBBK

SBBK neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, zodat wij het beoordelen uniform, makkelijker en eenduidig kunnen uitvoeren! Voor de eerstvolgende vergadering van SBBK kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 14 oktober 2023.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag voor fondsengeld kan het bestuur van de SBBK nadere informatie bij u opvragen.
Goed om te weten: de SBBK subsidieert geen personeelskosten, structurele en/of representatieve kosten.