Aanvraagformulier SBBK

SBBK neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, zodat wij het beoordelen uniform, makkelijker en eenduidig kunnen uitvoeren! Voor de eerstvolgende vergadering van SBBK kunt u aanvragen indienen tot uiterlijk 5 juli 2024. Lees voor inspiratie ook het artikel in weekblad De Noordoostpolder. Onze laatste vergadering in 2024 is op 14 oktober 2024. Uw aanvraagformulier dient 10 dagen voor de vergadering binnen te zijn.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag voor fondsengeld kan het bestuur van de SBBK nadere informatie bij u opvragen.
Goed om te weten: de SBBK subsidieert geen personeelskosten, structurele en/of representatieve kosten.