Aanvraagformulier SBBK

SBBK neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, zodat wij het beoordelen uniform, makkelijker en eenduidig kunnen uitvoeren! Voor de eerstvolgende vergadering van SBBK kunt u aanvragen indienen tot uiterlijk 4 oktober 2024. Lees voor inspiratie ook het artikel in weekblad De Noordoostpolder.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag voor fondsengeld kan het bestuur van de SBBK nadere informatie bij u opvragen.
Goed om te weten: de SBBK subsidieert geen personeelskosten, structurele en/of representatieve kosten.