Duofiets voor Hof van Smeden

Duofiets voor Hof van Smeden


    Op 31 mei 2024 werd de nieuwe duofiets officieel in gebruik genomen bij Hof van Smeden.
    Bewoners, deelnemers van de dagbesteding en buurtbewoners kunnen samen met een vrijwilliger gaan fietsen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Men geniet van de buitenlucht, blijft in beweging en komt er even uit. Ook kan men samen met een familielid of kennis fietsen, wat voor beiden plezierig is. De duofiets is ook te huur voor andere bewoners van de Noordoostpolder.
    Het geld voor een nieuwe duofiets werd ingezameld via acties vanuit Hof van Smeden en donaties, waaronder van het SBBK-fonds.