Buurtmoestuin in Ens

Buurtmoestuin in Ens


    In de Bloemenbuurt van Ens is een prachtige moestuin gerealiseerd. De feestelijke opening vond plaats op 18 juni. De Bloemenbuurt telt veel nieuwe bewoners van buiten de Noordoostpolder. Om elkaar beter te leren kennen, ontstond het idee om samen een moestuin aan te leggen op een van de grasstroken van het openbaar groen. De moestuin fungeert ook als leerproject voor bewoners met weinig tuinierervaring.
    Het resultaat is een mooie werk-, educatie- en ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners.
    Dit project kwam mede tot stand door een bijdrage vanuit het SBBK-fonds.