SilverFit 3D voor De Schakel Emmeloord

SilverFit 3D voor De Schakel Emmeloord


    Op 13 juni 2023 hebben vertegenwoordigers van SBBK Noordoostpolder via een handdruk de gift aan revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord bevestigd voor de SilverFit 3D. Dit apparaat helpt bij de revalidatie op De Schakel. Bij De Schakel revalideren mensen na bijvoorbeeld een fractuur of beroerte of na de diagnose COPD, met als doel om weer zelfstandig thuis te kunnen functioneren. De Schakel vraagt daarbij een actieve houding van de revalidant en betrekt de mantelzorger zoveel mogelijk bij de revalidatie. Bij de handdruk was toevallig ook SBBK-oud-penningmeester dhr. Schmeiting aanwezig die op dat moment voor revalidatie in De Schakel verbleef (zittend). Dit was een leuk weerzien. Lees hier meer over de SilverFit 3D van De Schakel.