Jeu de boulesbanen Ens

Jeu de boulesbanen Ens


    Op 29 april 2023 zijn in Ens twee jeu de boulesbanen officieel in gebruik genomen. De banen zijn aangelegd op het terrein van dorpshuis ‘Het Roefje’.

    Het idee voor de banen is ontstaan naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Verder onderzoek onder de inwoners van Ens wees uit dat dit initiatief breed gedragen werd. Er bleek zelfs voldoende animo voor een gezonde exploitatie van twee banen.
    Met het realiseren van deze twee jeu de boulesbanen wordt een positieve bijdrage aan de bevolking van Ens geleverd om gezamenlijke sportieve activiteiten te organiseren.
    Mede dankzij een financiële bijdrage vanuit het SBBK-fonds is de realisatie van deze twee banen mogelijk gemaakt.