Het Steunpunt

Een voorbeeld van een financiële ondersteuning vanuit het fonds van de SBBK is voor ‘Het Steunpunt’ in Ens. Basisscholen uit Ens hebben twee mozaïeken gemaakt ter verfraaiing van het gebouw en SBBK heeft dit financieel ondersteund.