ANBI

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder staat per 1 januari 2008 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN: 8161.89286.

De SBBK beheert een open fonds. Dit betekent dat u nog steeds giften, donaties en legaten kunt storten op bankrekeningnummer NL68 INGB 0663 9112 22.

Ga voor de contactgegevens van de SBBK naar: contactpagina. 

De bestuursleden kunt u vinden onderaan de homepage.

Alle bestuurders verrichten hun taken op vrijwillige basis en zonder vergoeding.