ANBI

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder staat per 1 januari 2008 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN: 8161.89286. Hieronder kunt u het ANBI-formulier bekijken.

De SBBK beheert een open fonds. Dit betekent dat u nog steeds giften, donaties en legaten kunt storten op bankrekeningnummer NL68 INGB 0663 9112 22.

Bekijk hier het formulier over onze ANBI-status: SBBK ANBI-formulier, april 2024, v2.

Het beleidsplan voor 2023 tot 2027 kunt u hier lezen: SBBK beleidsplan 2023 – 2027, update 2024.

Ga voor de contactgegevens van de SBBK naar: contactpagina. 

De bestuursleden kunt u vinden onderaan de homepage.

Alle bestuurders verrichten hun taken op vrijwillige basis en zonder vergoeding.