• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

Doelstelling

Doelstelling van Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) is het bevorderen van initiatieven die gezondheid en welzijn van de bevolking in de Noordoostpolder ten goede komen.

Organisaties en personen die bij de ontwikkeling van hun initiatieven financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een gerichte aanvraag bij de Stichting doen. Hiervoor kan een ingevuld vragenformulier worden ingediend.

De aanvragen worden door een commissie getoetst aan de criteria.

Graag komt de stichting in contact met actieve organisaties en personen die door een financiële bijdrage hun plannen voor zorg en welzijn kunnen realiseren.

Binnen de stichting is een aparte reservering voor individuele noodhulpverlening. Voordracht kan gebeuren via maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties.

SBBK heeft sinds 2017 een waarderingsbijdrage, getiteld “Ode aan de vrijwilligers”.
Bijdrage is bestemd voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten door organisaties die zich inzetten voor zorg- en welzijn activiteiten.

Overzicht van de activiteiten waaraan de SBBK heeft bijgedragen in 2018:

Stichting Vrienden Talmahof, Beleef TV

Zorgboerderij Op de Wurf, Duofiets plus Funtrain.

Stichting Terminale Thuiszorg, inrichting Bijna Thuis Huis.

Stichting Wijkplatform Zuidert, Vlindertuin.

Ontmoeting Luttelgeest, Duo fiets.

Humanitas, vrijwilligers scholing.

Stichting Leergeld,

Stichting Theehuis Begraafplaats, Folder.

ZONL. Aanpassing elektrische ondersteuning Duo fietsen. Geluidsinstallatie.

ZONL, Duo fiets Markehof.

Stichting Toon Herman Huis.

Stichting Dorpsbelang Espel, Urnenmuur.

Stichting Carrefour, Vakantiekamp jonge mantelzorgers.