• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

Doelstelling

Doelstelling van Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) is het bevorderen van initiatieven die gezondheid en welzijn van de bevolking in de Noordoostpolder ten goede komen.

Organisaties en personen die bij de ontwikkeling van hun initiatieven financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een gerichte aanvraag bij de Stichting doen. Hiervoor kan een ingevuld vragenformulier worden ingediend.

De aanvragen worden door een commissie getoetst aan de criteria.

Graag komt de stichting in contact met actieve organisaties en personen die door een financiële bijdrage hun plannen voor zorg en welzijn kunnen realiseren.

Binnen de stichting is een aparte reservering voor individuele noodhulpverlening. Voordracht kan gebeuren via maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties.

SBBK heeft sinds 2017 een waarderingsbijdrage, getiteld “Ode aan de vrijwilligers”.
Bijdrage is bestemd voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten door organisaties die zich inzetten voor zorg- en welzijn activiteiten.

Organisaties waar de ode aan verleend is sinds 2017:

  • Vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuis Hulp NOP-Urk
  • Vrijwilligers van de Voedselbank
  • Vrijwilligers van het Theehuis
  • Vrijwilligers van het Alzheimer trefpunt
  • Vrijwilligers van het Vrouwencentrum Emmeloord