• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

ANBI

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder staat per 1 januari 2008 geregistreerd als

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN: 8161.89286

 

De SBBK beheert een open fonds , dit betekent dat giften en donaties of legaten nog steeds kunnen worden ontvangen

op bankrekeningnummer NL68INGB0663911222

 

contactgegevens en bestuurssamenstelling: zie website

De bestuurders verrichten allen hun taken op vrijwillige, onbezoldigde basis.

 

Overzicht van de activiteiten in  2012/2013/2014 waaraan de SBBK heeft bijgedragen door bemiddeling van :

- Vrouwencentrum Noordoostpolder : 2 naaimachines voor cursusgebruik

- Werkgroep Jongeren en rouw in de NOP: bijdrage voor vervaardiging films voor project in het voortgezet onderwijs

Stichting Kinderopvang Noordoostpolder:  bijdrage voor aanschaf laptops     

- Leger des Heils: bijdrage voor keuken in het legerdesheils-centrum in Emmeloord

- Dorpsbelang Tollebeek : Urnenmuur op de begrafplaats in Tollebeek

- De Balansruiters: Operatieve ingreep bij de paarden, gebruikt voor het rijden met gehandicapten

- Stichting Aquarelles: Woonvoorziening voor meisjes met speciale omgevingswensen

- Vrienden van Zorgboerderij Z!N: Zorgboerderij bij Luttelgeest

- Triade: Schommels in de belevingstuin bij dagverblijf Peppelrode

- Theehuis Begraafplaats Emmeloord: Realisatie ontmoetingsruimte op de begraafplaats in Emmeloord

- Stichting Leergeld: Financiële bijdrage voor jongelui om toch te kunnen participeren

- Stichting Melodica: Aanschaf nieuwe uniformen voor de muziekgroep

- Carrefour: Ondersteuning van WieKentTalent voor 2 jaar durende zaterdagactiviteiten voor schoolverlatersgroep

- Stichting ToonHermanshuis: Inrichting ToonHermans-huis in Emmeloord

- Zonnebloemschool: Ontwikkeling van apps voor computergebruik door hun leerlingen

- Stichting Jongeren en Rouw : Activiteit voor jongeren over rouwverwerking

- Interaktcontour+Carrefour: Aanschaf 2ehands rolstoelbus voor cliëntenvervoer

- onder andere MEE en Triade : Diverse particuliere aanvragen