• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

ANBI

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder staat per 1 januari 2008 geregistreerd als

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer RSIN: 8161.89286

 

De SBBK beheert een open fonds , dit betekent dat giften en donaties of legaten nog steeds kunnen worden ontvangen

op bankrekeningnummer NL68INGB0663911222

 

contactgegevens en bestuurssamenstelling: zie website

De bestuurders verrichten allen hun taken op vrijwillige, onbezoldigde basis.